Thập Tứ Cô Nương | Sans và Chara cực ngầu P2 | Sans 404