NHL Jan.28/2010 Chicago Blackhawks - San Jose Sharks