നെയ്മറുടെ ഗോളിൽ ജയിച്ച് കയറി PSG | PSG vs RB Leipzig

PSG vs RB Leipzig
UEFA champions league
24/11/20ന് നടന്ന മത്സരത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്